Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 januari 2018

Vragen D66 over verkeersveiligheid bij uitbreiding Berkel Centrum

Voor de uitbreiding van Berkel Centrum liggen nieuwe plannen klaar. Plannen voor extra winkels, een bioscoop, cultuurhuis, bowlingbaan, ruimte voor restaurants met terrassen aan een mooie groen-blauwe singel. De gemeente wil hiermee een aangenaam verblijfsgebied creëren, waarmee het centrum wordt afgerond en versterkt. D66 is grote voorstander van de plannen en de extra geplande voorzieningen zoals met name de bioscoop. In de plannen moet wat D66 betreft goed rekening worden gehouden met veilige fiets- en wandelroutes van en naar de scholen en sportvelden. Raadslid Ineke den Heijer van D66 Lansingerland stelt daarom vragen aan het college.

Westersingel belangrijke fietsroute
Eind 2017 lag het voorontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding centrum Berkel en Rodenrijs’ voor iedereen ter inzage. Het plangebied wordt globaal begrensd aan de noordzijde door de Boerhaavestraat en het Achterom. Aan de oostzijde door de bebouwing van het bestaande winkelcentrum en aan de zuidzijde door de Gemeentewerf en aan de westzijde de door Berkelse Plas en de bestaande bebouwing aan de Röntgenstraat. De Westersingel is onderdeel van dat gebied; deze wordt autovrij gemaakt en de fiets is er te gast. De Westersingel is nu nog een belangrijke en relatief veilige fietsroute voor kinderen uit Rodenrijs op weg van en naar de sportvelden of de scholen aan de Oudelandselaan. Het fietspad wat deze scholen echter met de Westersingel verbindt, verdwijnt, evenals het huidige parkeerterrein.

Fietsroutes niet helder
Den Heijer: “Het is nu niet helder hoe de fietsroute voor de kinderen naar school of sport zal lopen in het nieuwe centrum. Uit het gepubliceerde voorontwerp bestemmingsplan blijkt dat op de Westersingel wel vrachtauto’s voor bevoorrading van winkels worden toegestaan. Fietsers zijn hier te gast ten opzichte van voetgangers. Wellicht mogen ze door de winkelwandelstraat fietsen naar het voetgangersbruggetje. Maar over dat bruggetje lopen ook alle kinderen die met de auto naar school worden gebracht. Van de ouders wordt immers verwacht dat ze in de nieuwe parkeergarage of op het parkeerterrein aan de rand van het centrum parkeren. De vrachtauto’s ter bevoorrading worden via de Oudelandselaan en Boerhavestraat naar de Westersingel geleid. De vraag is of daardoor ook aan de andere kant van de school het verkeer minder veilig wordt?”

Vragen aan het college
Reden voor Den Heijer om de volgende vragen te stellen aan het college:

  • Is er overleg geweest of gepland tussen de scholen gelegen aan deze ontwikkellocatie en de opstellers van de nieuwe plannen om mee te denken met veilige fietsroutes van en naar school en sportvelden?
  • Hoe denkt het college te zorgen voor veilige fietsroute bij de uitbreiding Berkel Centrum voor de jonge kwetsbare verkeersdeelnemers (te voet of op de fiets) naar school of sport?
  • Kan het vrachtverkeer in tijd en/of ruimte gescheiden worden van het fietsverkeer?
  • Kan in het plan opgenomen worden dat er veilige wandel- en fietsroutes moeten komen voor (jonge) verkeersdeelnemers, door het nieuwe centrum als verbinding met de naburige scholen en de sportvelden?
  • Hoe denkt de gemeente tijdens de bouwfase de kinderen veilig naar school te laten fietsen of lopen? Zijn er veilige (tijdelijke) alternatieve routes die de kinderen scheiden van het bouw- en werkverkeer? Is daar overleg over met de scholen en sportverenigingen?

Informatie
Op dinsdag 21 november was er een inloopavond voor geïnteresseerden. Daarnaast hebben mensen hun schriftelijke reactie op de plannen kunnen sturen naar de gemeente. Het college heeft aangegeven dat in januari of februari 2018 een avond wordt georganiseerd waarop de bouwplannen aan de inwoners worden getoond.