Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 juni 2020

Toestroom en service afvalbrengstation wordt verbeterd

In de raadsvergadering van 28 mei is door de raad unaniem de motie van D66, GroenLinks, PvdA en WIJ Lansingerland aangenomen om de toestroom naar het afvalbrengstation in Bergschenhoek te verbeteren en de service te verhogen.

Met de motie is het college opgeroepen om binnen twee weken, alle mogelijke nieuwe maatregelen door te voeren om de toestroom naar het afvalbrengstation beter te reguleren en het serviceniveau daarvoor (desnoods tijdelijk) te verhogen. Vanzelfsprekend met inachtneming van de voorschriften van het RIVM. De motie werd door de voltallige raad gesteund.

Zorgen over aanhoudende drukte
Al eerder in de commissie ruimte heeft D66-raadslid Michiel Muis de aanhoudende drukte onder de aandacht gebracht bij de wethouder. Muis: “De drukte lijkt voorlopig nog niet voorbij. Via social media hebben veel inwoners allerlei suggesties en ideeën bij ons aangedragen om de dienstverlening te verbeteren.” Om te zorgen dat extra maatregelen ook worden ingevoerd hebben we de motie ingediend. Het college heeft voorafgaand aan de behandeling van de motie aan de raad een brief heeft gestuurd hoe ze op korte termijn maatregelen nemen om de toestroom te verbeteren en het serviceniveau te verhogen.

Suggesties uit de samenleving
Met de extra maatregelen kan worden voorkomen dat inwoners hun afval niet meer scheiden en alles in de restcontainer gooien, of naast centrale ondergrondse containers plaatsen. Enkele suggesties en ideeën uit de samenleving waren om grofvuil en snoeiafval gratis aan huis op te halen, op belafspraak. Of meer auto’s op het terrein toe te laten om afval te lossen. Uit de reacties komt ook duidelijk naar voren dat het afvalbrengstation dringend een upgrade nodig heeft om te voldoen aan de eisen van deze tijd. D66 is blij dat het college proactief een brief naar de raad heeft gestuurd en nieuwe maatregelen door zal voeren. Vanuit de commissie en raad houdt D66 vinger aan de pols voor de uitvoering, die moet leiden tot een oplossing voor de huidige overbelasting.