Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sport & Cultuur

Sociale activiteiten, individueel of in verenigingsverband, bieden veel ontplooiingsmogelijkheden voor onze inwoners. De samenwerking tussen verenigingen en onderwijs en zorg levert een meerwaarde voor de samenleving. D66 wil de samenwerking tussen sport & cultuur stimuleren om mensen actief en fit te houden en vereenzaming tegen te gaan. Het haalt mensen niet alleen uit hun isolement maar draagt ook bij aan vroegsignalering en preventie in het sociale domein. D66 ondersteunt sociale en maatschappelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de samenleving.

Stimuleren breed cultuuraanbod in de cultuurhuizen in de drie kernen