Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

D66 kiest voor investeringen in onderwijs. Goed onderwijs is, naast het gezin waarin je opgroeit, de aanjager van kansen en de motor voor persoonlijke groei en ontplooiing. Een leven lang. Door onderwijs vergroot je kennis en ontwikkel je taal-, reken- of praktische vaardigheden.

Onderwijs bereidt je ook voor op een leven in een samenleving. Waarin oog is voor de ander en waar mensen in staat zijn zelf goede keuzes te maken. In een wereld die steeds sneller verandert, is goed onderwijs een leven lang nodig om mensen wendbaar en weerbaar te maken. Goed onderwijs is daarmee niet alleen in het belang van het individu, maar in het belang van ons allemaal.

Niet je afkomst, religie, of de rijkdom, positie of opleiding van je ouders mogen bepalend zijn voor je kansen. Toegankelijkheid van goed onderwijs voor iedereen is een zaak van rechtvaardigheid. Talent en inzet zijn de enige factoren die het succes van het individu bepalen.

Talent en inzet zijn de enige factoren die het succes van het individu bepalen.