Steun ons en help Nederland vooruit

Woonlasten

De onroerend zaak belasting (OZB) is 3% verlaagd. D66 wil de OZB verder verlagen tot het niveau van de ons omliggende gemeenten. Lansingerland blijft zo aantrekkelijk als woongemeente voor huidige en toekomstige bewoners. Ook de afvalstoffenheffing wordt in 2018 verlaagd. Door (nog) meer afval gescheiden in te zamelen en door hergebruik van afval stuurt D66 op verdere verlaging van de afvalstoffenheffing.

D66 wil de hondenbelasting niet afschaffen, maar wel bevriezen. De hondenbelasting mag geen melkkoe meer zijn. De belasting wordt wat D66 betreft niet langer jaarlijks automatisch verhoogd. De opbrengst wordt vastgesteld op het niveau van 2018.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018