Steun ons en help Nederland vooruit

Vuurwerk

D66 Lansingerland staat positief tegenover een landelijk verbod, maar ziet moeilijkheden bij de uitvoering van een lokaal verbod. 

Rotterdam, de grootste buurgemeente van Lansingerland, heeft kortgeleden besloten dat particulieren niet langer vuurwerk mogen afsteken tijdens de jaarwisseling. Hiermee komt in Rotterdam mogelijk een einde aan een traditie die naast veel vermaakt, voor veel mensen ook negatieve gevolgen heeft. 

In Lansingerland valt de overlast door vuurwerk tijdens de jaarwisseling mee in vergelijking met Rotterdam. Dit neemt echter niet weg dat veel mensen last hebben van de herrie, stank en afval die vuurwerk veroorzaakt. Daarnaast is de jaarwisseling voor inwoners met longaandoeningen al helemaal vervelend en ook veel dieren hebben last van vuurwerk. 

Luchtverontreiniging door vuurwerk is ook een groot probleem; afgelopen jaarwisseling lieten de sensoren van het Burgermeetnet Lansingerland dramatische fijnstof cijfers zien. Al deze feiten sterken D66 Lansingerland in de overtuiging dat particulier vuurwerk zijn langste tijd gehad heeft. 

Waarom dan geen lokaal ‘vuurwerkverbod’? Het grootste probleem met zo’n verbod is dat het afsteken van vuurwerk wel verboden kan worden, maar het bezitten of verkopen van vuurwerk niet. Dit kan alleen landelijk geregeld worden en in de visie van D66 Lansingerland heeft een afsteekverbod zonder verkoopverbod geen zin. Een afsteekverbod vereist een heterdaad betrapping op afsteken en daarvoor is de capaciteit voor handhaving echt te beperkt in Lansingerland. Daarnaast moeten we ons afvragen of dit soort handhaving sociaal wenselijk is tijdens de jaarwisseling. 

Maar welke kant moeten we nu dan op? Zonder landelijk verbod is een lokaal verbod onwerkbaar. D66 Lansingerland pleit dan ook voor meer landelijke regelgeving: het verbod op knalvuurwerk is een stap in de goede richting. Daarnaast kijken we naar wat lokaal wél mogelijk is. Denk hierbij aan een gemeentelijke vuurwerkshow, om zo de druk op de wijken te verlichten. Ook blijven we voorstander van het uitbreiden van het aantal vuurwerkvrije zones om zo de meest kwetsbare groepen een veilige jaarwisseling te bieden. Ook kijken we natuurlijk naar hoe het verbod in Rotterdam komende jaarwisseling uitwerkt: als dit een groot succes blijkt te zijn moeten we daar natuurlijk van leren. 

Laatst gewijzigd op 25 mei 2020