Steun ons en help Nederland vooruit

Voorzieningenniveau Dorpskernen

Samen met ondernemers en consumenten wil D66 een visie maken voor de verschillende kernen. Ieder met hun eigen karakter, voortbouwend op wat er al is. Hierbij moet aandacht zijn welke bedreigingen en kansen de huidige informatiesamenleving biedt.

D66 is voor de geplande uitbreiding en kwaliteitsimpuls in Berkel Centrum. Wij willen daar inzetten op veel aantrekkelijke voorzieningen en investeren in hoge kwaliteit van de buitenruimte. De gemeente draagt indien nodig financieel bij, bijvoorbeeld voor een ondergrondse parkeergarage. D66 is ook voor de komst van een bioscoop of klein theater in het centrum. In het centrum van Bergschenhoek is sprake van leegstand. Om Bergschenhoek een impuls te geven is er een herinrichting van de openbare ruimte noodzakelijk. Bleiswijk functioneert goed, maar versplintering van het winkelaanbod moeten we voorkomen.

Om kernen aantrekkelijk te houden vindt D66 het belangrijk dat er voor ondernemers ruimte is om te experimenteren. Waar mogelijk nemen we knellende regels geheel of tijdelijk weg. Denk aan het toestaan van tijdelijke winkels (pop-up winkels) in leegstaande ruimten. Er is meer horeca gewenst in Lansingerland. Ondernemers mogen zelf de openingstijden bepalen, mits ze ook hun verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid en overlast in de omgeving helpen beperken.

De vraag naar ​horeca activiteiten​ in winkels neemt landelijk toe. Steeds meer winkels verkopen naast hun winkelaanbod ook eten en drinken voor directe consumptie. Consumenten krijgen ook steeds meer de behoefte om activiteiten te combineren. D66 geeft ondernemers via experimenten hiervoor de ruimte.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018