Steun ons en help Nederland vooruit

Verduurzaming

Het kabinet werkt met gemeenten, provincies, corporaties, netwerkbedrijven en andere partijen aan verduurzaming van de gebouwde omgeving. Een eerste stap is het opstellen van regionale plannen samen met deze partijen. Per regio komt een aanpak met een mix van energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking.

D66 vindt dat Lansingerland snel aan de slag moet met een regionaal verduurzamingsplan voor de gebouwde omgeving. Per wijk of gebied wil D66 een plan voor het omschakelen naar duurzame energie. Binnen onze gemeente is woningcorporatie 3B wonen aan de slag met duurzaamheidsbeleid. Woningcorporaties die investeren in verduurzaming komen in aanmerking voor een korting op de verhuurdersheffing. Het kabinet reserveert hier 100 miljoen euro per jaar voor. D66 vindt dat 3B wonen goede stappen zet en wil vanuit de gemeente nog meer samen optrekken.

Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad begint met vermindering van de warmtevraag door goede isolatie. Op de lange termijn komt de resterende warmtebehoefte van warmtepompen, warmte opslag, zonneboilers of door warmtenetten die gebruik maken van restwarmte of geothermie.

Groene tuinen hebben een belangrijke functie bij het opslaan en geleidelijk afvoeren van regenwater. D66 wil dat de gemeente samen met initiatieven zoals Steenbreek (minder steen, meer groen in de tuin) en de waterschappen actief informatie geeft aan de inwoners wat zij zelf kunnen doen. Ook bij alle nieuwe bestemmingsplannen moet voldoende rekening worden gehouden met de opvang van overtollig water.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018