Steun ons en help Nederland vooruit

Rotterdam – The Hague Airport

D66 wil geen verdere aantasting van de nachtrust. Er circuleren plannen voor uitbreiding van Rotterdam РThe Hague Airport (RTHA). We streven naar schonere lucht en willen geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen. Iedere uitbreiding van RTHA  is wat D66 betreft daarom ongewenst. Door de inzet van stillere vliegtuigen ontstaat ruimte binnen het huidige geluidsplafonds. Deze ruimte kan voor 50% gebruikt worden voor uitbreiding van de vliegoperatie en komt voor 50% ten goede aan de omgeving. Er mag niet getoornd worden aan het huidige nachtrustregime.

Bij gezondheid gaat D66 uit van het voorzorgsprincipe. Als de effecten van bijvoorbeeld afvalstoffen of geluidshinder op mens en milieu niet bekend zijn, moet de overlastgever zich maximaal inspannen zodat er minimaal gevaar is voor de volksgezondheid of het milieu.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018