Steun ons en help Nederland vooruit

Omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden, meer mogelijkheden en meer vrijheid in het ruimtelijk beleid en het woonbeleid. Dat biedt ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk om te sturen op omvang, samenstelling en kwaliteit van de woningbouwproductie.

De vraag naar woningen is nu groter dan het aanbod. Binnen de gemeente willen we extra kansrijke locaties benoemen voor de toekomst. D66 sluit daarbij geen mogelijkheden uit. Strategische grondaankopen zijn mogelijk, evenals de omvorming van tuinbouwbedrijven, oude bedrijventerreinen of weilanden tot nieuwe woonlocaties. Daarbij houden we rekening met het groene karakter van onze gemeente.

De provincie wil dat nieuwbouw meer plaatsvindt in stedelijk gebied en rondom stations. D66 onderschrijft deze lijn. Het woningbouwprogramma willen wij daarom herzien. Wij willen bouwen voor de toekomst, niet alleen voor de vraag van vandaag. Ook het woningaanbod moet voldoende meebewegen met de veranderende eisen en wensen van de bevolking. Dat heeft consequenties voor het type woningen. De woningvoorraad moet ruimte bieden voor ieders financiƫle mogelijkheden; sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen.

Permanent onderzoek moet aantonen wat de daadwerkelijk behoefte is, nu en in de toekomst, van specifieke doelgroepen zoals: ouderen, alleenstaanden, statushouders, starters, gehandicapten en studenten. Voor de behoefte aan woningen kijken wij naar de totale woningvoorraad, niet alleen naar de nieuwbouw. De afspraak 20% sociale woningen in nieuwbouwplannen is voor D66 het startpunt. Wilderszijde is een grote woningbouwlocatie. Hier komen circa 2.400 woningen. Wilderszijde wordt wat D66 betreft het voorbeeld van een innovatieve, duurzame, groene wijk. Een wijk voor de toekomst!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018