Steun ons en help Nederland vooruit

Inzicht en invloed financiën

D66 wil inwoners van Lansingerland beter betrekken bij de gemeentelijke financiën. Goed financieel bestuur begint bij het bieden van duidelijk inzicht in alle gemeentelijke geldstromen. Daarnaast wil D66 bewoners meer zeggenschap en verantwoordelijkheid geven in de financiën. D66 heeft gezorgd voor een eerste interactieve begroting. Deze wil D66 de komende jaren doorontwikkelen. Voor bepaalde beleidsterreinen (bijvoorbeeld speelplaatsen of groene inrichting) moeten inwoners de mogelijkheid krijgen zelf een begroting op te stellen of zeggenschap en verantwoordelijkheid te krijgen over (deel)budgetten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018