Steun ons en help Nederland vooruit

Initiatieven van inwoners en bedrijven krijgen de ruimte in groengebieden

De ruimte in groengebieden. D66 zal inwoners meer betrekken bij het bepalen van onderhoudsniveaus van groengebieden. En we geven hen maximaal de ruimte om een bijdrage te leveren aan het beheer en onderhoud van groen in wijken en daarbuiten. Bij nieuwe groenbeheerplannen steunen we initiatieven vanuit de buurten en wijken en we geven ruimte voor creatieve ideeën. D66 wil burgerinitiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van het groen en aan biodiversiteit binnen de gemeente stimuleren, faciliteren en ondersteunen. In ruimtelijke processen en regelgeving bieden we ruimte voor deze initiatieven. Zo krijgen inwoners meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving.

Door de bezuinigingen op het beheer van grote groengebieden zoals het Lage Bergsche bos zijn nieuwe bronnen van inkomsten noodzakelijk. Wat D66 betreft is er veel mogelijk. Ondernemers, particulieren en maatschappelijke organisaties krijgen van ons veel ruimte voor (commerciële) initiatieven in de groene ruimte. Dit kan niet leiden tot exclusief privégebruik van recreatiegebieden. Die moeten openbaar toegankelijk blijven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018