Steun ons en help Nederland vooruit

Energietransitie

D66 zet zich in voor verdere verduurzaming zodat Lansingerland ruim aan kabinetsdoelstellingen voldoet en bijdrage levert aan de doelstellingen uit het akkoord van Parijs. De afgelopen raadsperiode heeft D66 het duurzaamheidsprogramma succesvol opgestart. Verdere professionalisering, versnelling, opschaling en grotere investeringen zijn nodig voor de energietransitie van fossiele naar nieuwe, duurzame energiebronnen.

D66 ziet daarvoor kansen. Wij stimuleren tuinders gebruik te maken van de warmterotonde en andere vormen van duurzame energie. Wij willen binnen 10 jaar een warmtenet hebben voor Oostland dat aangesloten is op de provinciale warmterotonde. Onder andere door meer geothermie putten te slaan en de roca (Rotterdam Capelle) leiding aan te sluiten op de warmterotonde.

Medewerking van inwoners is voor het succes van de energietransitie van groot belang. Inwoners willen we voorlichten, bewust maken en mee laten doen. Kansen zijn er bijvoorbeeld voor samenwerking met door inwoners zelf opgerichte energiecoöperaties. De gemeente richt deze energiecoöperaties niet zelf op en financiert ze ook niet. Wel geven we ze de ruimte en evenveel kans als commerciële organisaties.

Verder zien we een kans voor verduurzaming door windenergie. De provincie heeft in Lansingerland een aantal locaties aangewezen voor windenergie. Tot slot is de verduurzaming van de woningbouw een enorme opgave. De woningcorporaties kunnen dat niet alleen. Provincie en rijk zijn hard nodig voor extra investeringen. Verder kunnen we zelf door de gemeentelijke belastingen te ‘vergroenen’ een bijdrage leveren. D66 heeft de kosten voor groene bouwplannen de afgelopen periode verlaagd. Wij willen onderzoek naar subsidiemogelijkheden voor de aankoop van zonnepanelen, compostbakken, regentonnen, vloer- en muurisolatie, etc. Op deze manier stimuleren we inwoners en ondernemers op een praktische manier zelf ook te investeren in een duurzame gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018