Steun ons en help Nederland vooruit

Eneco

D66 vindt dat de gemeente geen aandelen moet bezitten in een commerciële internationale energiemaatschappij. D66 wil daarom de huidige aandelen in Eneco verkopen. Na een besluit door het nieuwe college wil D66 dat er een (maatschappelijke) kosten-baten analyse wordt uitgevoerd over de verkoop van de aandelen. Die analyse moet aangeven hoe we de opbrengst het beste kunnen investeren in meer duurzame en kostenbesparende initiatieven. Bijvoorbeeld de warmterotonde, duurzame straatverlichting, aanpassing van grondexploitaties etc.

D66 wil een deel van de opbrengst storten in een Duurzaamheidsfonds waaruit nieuwe duurzame initiatieven opgezet worden. Financiële winst uit deze initiatieven komt terug in het fonds. Een deel van de opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om schulden af te lossen of op andere manieren ingezet om ruimte te creëren in de huidige grondexploitaties voor duurzame woningbouw.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018