Steun ons en help Nederland vooruit

Aantrekkelijke en toegankelijke groengebieden

D66 wil de natuur- en belevingswaarde van de verschillende groengebieden in de gemeente vergroten, bijvoorbeeld door groengebieden beter met elkaar te verbinden via groene linten, zoals natuurvriendelijke oevers langs sloten.

D66 is voorstander van particulier initiatief in groengebeiden maar die gebieden moeten dan wel openbaar blijven en voor iedereen voldoende ruimte bieden om te recreƫren.

Bij de ontwikkeling van nieuwe groengebieden moet recreatie, natuurwaarden, biodiversiteit, waterberging en toekomstig in de plannen worden meegenomen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018