Steun ons en help Nederland vooruit

A13/A16

D66 vindt dat nut en noodzaak van de nieuwe rijksweg A16/A13 eerst moet worden aangetoond. Als er toch een nieuwe infrastructuur komt, dan willen we dat deze op zo’n manier wordt ingepast en compenserende maatregelen worden genomen dat de kwaliteit van de leefomgeving niet verslechtert. D66 ziet liever investeringen in openbaar vervoer of andere duurzame oplossingen voor bereikbaarheidsproblemen, zoals een uitstekend fietsnetwerk of elektrisch rijden.

Bij de aanleg en inpassing van de verlengde A16 zet D66 stevig in op de afspraken over ‘saldo nul’ (niet horen, zien of ruiken). D66 wil de garantie dat door de aanleg geen problemen ontstaan op het onderliggend wegennet. Onderzoeken geven aan dat deze rijksweg voor substantieel meer verkeer zorgt op de N209 en de Boterdorpseweg en Klapwijkseweg. Wij willen voorkomen dat provinciale en lokale wegen dichtslibben. De gemeente Lansingerland moet met de provincie in overleg om maatregelen te nemen die de toestroom beperken en goed begeleiden.

  • Bewoners actief betrekken met eigen inwoner-meetnet luchtkwaliteit
  • Nulmeting luchtkwaliteit langs toekomstig tracé A13 / A16

Laatst gewijzigd op 22 november 2018