Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 biedt kansen voor iedereen

D66 Lansingerland heeft haar verkiezingsprogramma “Kansen voor iedereen” vastgesteld. D66 wil zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt op goed onderwijs, werk, een huis en zorg. De focus in het nieuwe programma ligt op goed onderwijs, een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving en meer ruimte voor initiatieven van inwoners en bedrijven.

Lijsttrekker Michiel Muis: “Lansingerland is nog lang niet af. We staan voor grote uitdagingen. Veel nieuwbouw, de omschakeling van fossiele naar duurzame energie en inwoners die zelf initiatief willen nemen.” De groei van de gemeente roept ook nieuwe wensen en vragen op bij consumenten en ondernemers. D66 wil deze uitdagingen samen met haar inwoners oppakken.

Onderwijs is de basis

D66 kiest ervoor te investeren in onderwijs. Muis: “Goed onderwijs is, naast het gezin waarin je opgroeit, de motor van persoonlijke groei en ontplooiing. Een leven lang. Voor dezelfde kansen is goed onderwijs de basis. D66 wil brede buurtscholen waar alle kinderen van twee tot twaalf jaar terecht kunnen. Daar komt alles samen; kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur.” D66 wil verder dat laaggeletterdheid wordt bestreden, dat leerlingen met een beperking mee kunnen doen en dat nieuwkomers direct taalonderwijs krijgen. Muis: “Bij verdere groei van de gemeente investeren wij in nieuwe scholen. Daarbij houden we rekening met nieuwe onderwijsconcepten, duurzaamheid en een gezond binnenklimaat.”

Gezonde leefomgeving

D66 vindt een gezonde, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving voor alle bewoners belangrijk. D66 wil dat mensen veilig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren in Lansingerland. Ook voor de lokale economie is een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving belangrijk. Voor bedrijven zijn dit de meest aantrekkelijke plekken om zich te vestigen. De gezondheid van inwoners blijft voor D66 voorop staan in alle keuzes. D66 wil een Nul- meting voor de luchtkwaliteit langs het toekomstig traject van de A16, geen uitbreiding van Rotterdam Airport, een burgmeetnet voor de luchtkwaliteit in de hele gemeente en van Wilderszijde de meest duurzame, innovatieve en groene wijk van de toekomst maken.

Van en voor inwoners

D66 wil dat de gemeente samen met haar inwoners wijkgericht aan de slag gaat, geld en verantwoordelijkheid aan inwoners overdraagt en onnodige regels en administratieve handelingen schrapt. Muis: “Het uitgangspunt is de vraag, niet de regel. De gemeente moet meedenken over wat er wel kan en hoe.” Om iedereen kansen en ruimte te bieden is meer transparantie, digitalisering en interactie hard nodig. D66 wil daarom alle informatie en besluitvorming zoveel mogelijk actief op internet publiceren, inwoners inzicht bieden in de besteding van belastinggeld, raads- of commissievergaderingen op locatie organiseren en meer ruimte scheppen voor initiatieven van inwoners. In een groeiende gemeente krijgen inwoners ook meer behoefte aan activiteiten in de eigen directe omgeving. D66 is daarom voor een actief evenementenbeleid.

Gepubliceerd op 14-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018