Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 juli 2018

Op de fiets met de Provinciale Statenfractie van D66

De fractie van D66 in de Provinciale Staten maakte zich de afgelopen jaren hard voor middelen voor het fietsbeleid. Zoals verbetering van bestaande fietspaden, aanleg van nieuwe fietsverbindingen voor woon-werk- en woon-school-verkeer en de zorg voor voldoende stallingen op OV-knooppunten. De provincie voegde hiervoor 12 miljoen euro aan het provinciale fietsbudget. Om de situatie in Lansingerland in kaart te brengen stapten lokale D66-ers met leden van hun partij in de Provincie, op de fiets.

Redactie en fotografie door Peter Tetteroo van De Heraut.

De tocht ging langs verschillende locaties in Lansingerland. Onderweg bespraken de fietsers de verschillende knelpunten. Voorbij kwamen de rotondes op de N472 ter hoogte van de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg. De stallingen bij de metrostations werden onder de loep genomen. De snelfietsroute Zoetermeer – Rotterdam kwam ter sprake. Hoe kunnen we een snelle fietsverbinding maken die van Lansingerland naar Rotterdam Alexanderpolder gaat? Handig voor woon-werkverkeer op de fiets. Knelpunt is dan de oversteek over de Rotte. Bij de Bleizo stond men stil bij het fietspad dat straks over het nieuwe RandstadRailstation gaat lopen en Lansingerland verbindt met het Groene Hart. We willen toch niet weer zo’n roltrapverbinding als nu bij het treinstation te Zoetermeer? Nee, gewoon lekker door kunnen fietsen zonder obstakels is de bedoeling. Het oversteken van de N209 blijft een heikel punt. Moet daar een fietstunnel komen? Of kunnen we een andere veilige oplossing bedenken? Er moet (betere) fietsverlichting komen tussen de Lansingerlandse dorpskernen.

Fietsbeleid Provinciale Staten

Na afloop van de twee uur durende fietstocht spraken we met Ineke den Heijer, Ronald van der Stad en Paul Breitbarth (vice-fractievoorzitter D66 in de Provinciale Staten) na over het vervolg. Breitbarth: “Bij de komende begroting voor de Provinciale Staten hoop ik weer een aantal miljoenen te kunnen vrijmaken voor het fietsbeleid. In de komende debatten over de begroting 2019 wil ik ideeën op tafel leggen om knelpunten in de fietsinfrastructuur aan te pakken en daarom fiets ik met veel Zuid-Hollandse gemeenten in hun gebied, zoals vandaag door Lansingerland. De punten die we geconstateerd en besproken hebben neem ik daarbij mee, want hoe concreter de voorstellen, hoe meer kans van slagen.”

Uitvoeringsagenda

In de Provinciale Staten nam men een motie van Paul Breitbarth aan waarin hij voorstelde om de snelfietsroute Zoetermeer – Rotterdam, de fietsoversteken van de N209 en bij Station Lansingerland-Zoetermeer, en uitbreiding van de fietsenstallingen bij de RandstadRailstations Berkel Westpolder en Rodenrijs aan de provinciale uitvoeringsagenda ‘Samen Verder Fietsen’ toe te voegen. De kosten en haalbaarheid worden nu onderzocht.