Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 juni 2016

Eindelijk extra opvang asielgerechtigden

Tijdens de raadsvergadering op 26 mei is met ruime meerderheid besloten dat de gemeente, Laningerland naast de verplichte 140 asielgerechtigden, dit jaar versneld 60 extra asielgerechtigden zal opvangen.

“Het is een goed resultaat, bij een proces dat onnodig lang heeft geduurd. Ik ben tevreden met het feit dat wij als gemeente een bescheiden extra bijdrage leveren om de totale vluchtelingenproblematiek te verminderen. Vanuit D66 vinden wij het belangrijk om mensen die oorlogsgebieden ontvluchten te helpen,” aldus raadslid Rob Snijders.

Eind 2015 is er in de commissie samenleving voor het eerst gesproken over het opvangen van vluchtelingen. Uiteindelijk ging de opvang van vluchtelingen niet door, maar werd besloten dat de gemeente versneld asielgerechtigden zou huisvesten. Na een extra hoorzitting in april heeft de raad nu in meerderheid besloten extra asielgerechtigden op te vangen.


Debat in de raad

Tijdens de hoorzitting in april gaf 3B Wonen aan zorg te dragen voor een huismeester in de Hergerborch voor 36 uur per week. Bovendien zal de politie kennis maken en extra waakzaam zijn. Dit biedt goede randvoorwaarden om de Hergerborch te gebruiken voor tijdelijke opvang van alleenstaande asielgerechtigden. Deze oplossing zorgt er bovendien voor dat er minder beroep wordt gedaan op de reguliere sociale huurwoningen. Om die reden heeft D66 een motie van de VVD gesteund, waarin ervoor gepleit wordt ook gebruik te maken van de mogelijkheid om meerdere alleenstaande asielgerechtigden in één huis te huisvesten. Ook hiermee wordt voorkomen dat, ondanks het huisvesten van meer asielgerechtigden, de wachtlijsten niet langer worden.

D66 heeft twijfels over de voorziene begeleiding naar werk door de gemeente. Deze speciale groep, met specifieke problemen neemt toe in aantal. Een andere begeleiding ligt voor de hand. Verschillende onderzoeken (o.a. SCP, WODC en WRR) wijzen uit dat asielgerechtigden al jarenlang een grote achterstand op de arbeidsmarkt hebben en vaak afhankelijk zijn van uitkeringen. Zij pleiten voor een specifieke aanpak. D66 heeft daarom een motie gesteund die het college oproept een specifieke aanpak te ontwikkelen om asielgerechtigden te begeleiden naar werk.

Ook kon D66 zich goed vinden in het voorstel van CU om alle betrokken vrijwilligersorganisaties bij elkaar te brengen en een buddysysteem op te zetten. Hierbij wordt elke asielgerechtigde toegwezen aan een buddy. Op die manier maken we gestructureerd gebruik van de enorme kracht en positiviteit die zich in onze gemeente bevindt. Snijders: “D66 is tevreden met de extra bijdrage die wordt geleverd. 3B wonen kan nu aan de slag met de Hergerborch en het huisvesten van de extra asielgerechtigden. We wensen hen veel succes!”