Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 maart 2018

D66 zit 4 jaar in het college: wat hebben wij bereikt?

In 2014 verdubbelde D66 in Lansingerland haar zetelaantal van 2 naar 4 en ging zij voor het eerst meedoen in de coalitie. Met de verkiezingen van 2018 voor de deur blikken we terug en vragen we ons af: wat heeft D66 nu eigenlijk bereikt?


Gemeente in precaire positie
In 2014 zat de gemeente in een precaire financiële situatie. Tijdens de onderhandelingen voor het coalitieakkoord gingen we er vanuit dat Lansingerland failliet zou gaan (art 12.) Het nieuwe college heeft vol ingezet op het verbeteren van die financiële situatie. Verhoging OZB, bezuinigen, nauwelijks nieuwe uitgaven en een heronderhandeling van ongunstige woningbouwcontracten. Het resultaat mag er zijn. We zijn financieel op orde, de gemeentelijke lasten dalen weer, we hebben financiële reserves en ook de woningbouw loopt weer goed. Daardoor was het de laatste anderhalf jaar weer mogelijk grote beleidsinitiatieven te nemen.


D66 agenda
Naast de algemene zorg voor de gemeente zijn we natuurlijk het bestuur in gegaan met onze eigen prioriteiten. De slogan uit 2014 –goed onderwijs, meer groen en betrouwbaar bestuur- is omgezet in een portefeuille Onderwijs en Jeugdzorg & Duurzaamheid, Groen en Ruimtelijke Ordening.


Onderwijs & jeugdzorg
In de onderwijsportefeuille hebben we een flinke slag gemaakt met onderwijshuisvesting. Er zijn nieuwe scholen voor basis- en voorgezet onderwijs geopend en afspraken gemaakt over nieuwbouw voor de Wolfert Lansing, uitbreiding van de Blesewic en vervanging van PWA-de Kwakel. Daarnaast hebben we samen met de onderwijssector, de kinderopvang, ouders en leerlingen een onderwijsvisie gemaakt. Belangrijke punten hieruit zijn: de introductie van Integrale Kindcentra en het samenwerking van een VMBO, MBO en bedrijfsleven in één schoolconcept zodat leerlingen in de praktijk de snel veranderende vaardigheden voor de 21ste eeuw leren.

De komst van de jeugdzorg naar de gemeente was spannend. Zou het goed gaan? Nu, na 3 jaar, blijkt dat het goed gaat. Geen financiële tekorten en hoge klanttevredenheid. We zijn zelfs in staat geweest om extra te investeren in transformatie en preventie. Zo hebben we beleid ingezet om het onderwijs en de jeugdzorg veel beter met elkaar te verbinden, om pubers in Lansingerland een volwaardige plek te geven en af te komen van het stigma van overlast gevende jongeren. Tot slot hebben we extra geïnvesteerd in de jeugdbescherming, want de veiligheid van kinderen staat voorop.

Bekijk de video’s 4 jaar in het college:
Jeugdzorg: https://www.youtube.com/watch?v=cogXNyKzFLM
Onderwijs: https://www.youtube.com/watch?v=_Wp5goqUGu0


Duurzaamheid & Groen
“It’s not easy being green” aldus Kermit de Kikker. Dat hebben we gemerkt. D66 heeft duurzaamheid tot speerpunt van dit college gemaakt. Dat was ook hard nodig want bij de start van dit college was er werkelijk niks: geen doelstellingen, geen geld, geen kennis en geen personeel. Nu staat er een programmaorganisatie met een flink budget. Binnenkort verwachten we een routekaart naar C02 neutraal in 2050 te presenteren. Ondertussen is er veel gebeurd. Zo hebben we een project gestart op de glastuinbouw binnen 7 jaar van het gas te halen en op een warmtenet aan te sluiten, hebben we gebieden aangewezen voor de plaatsing van windmolens, is er besloten voortaan alleen nog maar duurzaam en gasloos te bouwen, worden lopende woningbouwprojecten daarop bijgestuurd, hebben we in Bleiswijk energieleverende woningen gebouwd, zijn we het aantal laadpalen flink aan het uitbreiden en schakelen we alle verlichting van sportvelden over op LED-verlichting.

Het andere deel van de groene portefeuille –de groengebieden- was een meer gespreid bedje. De ontwikkeling van gebieden als de Vlinderstrik en de Groenzoom liepen volop. Het was enorm leuk om de daadwerkelijke realisatie van de Groenzoom te sturen en de opening te mogen doen. Ook is in deze periode het Hoekse Park en de herinrichting van het plein in het lage Bergse Bos gerealiseerd. Toch liep niet alles op rolletjes. In 2015 besloot de provincie de financiering voor het Rottemerengebied te beindigen. Toen ook Rotterdam begon te twijfelen of ze nog wel wilde betalen stond 91% van het budget voor de Rottemeren op de tocht. Na lang onderhandelen is het uiteindelijk gelukt om Rotterdam verbonden te houden aan het gebied. En niet alleen dat: Rotterdam heeft ook nog eens de financiering van de provincie overgenomen. Het heeft ons flink wat stress gekost maar ja: “it’s not easy being green”!

Bekijk de video’s 4 jaar in het college:
Duurzaamheid: https://www.youtube.com/watch?v=cogXNyKzFLM
Bestuur: https://www.youtube.com/watch?v=_Wp5goqUGu0


Wat heeft D66 nu eigenlijk bereikt?
Door slim kiezen van portefeuilles en lekker doorzetten is er enorm veel bereik op exact de thema’s die voor D66 zo belangrijk zijn. En door de goede samenwerking met ander partijen hebben we ook flink verandering kunnen brengen in de toch wat van nature conservatieve houding van de Raad. Wat ons betreft een mooie basis om nog minstens vier jaar op door te bouwen.