Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 juni 2020

D66 pleit voor responsief bestuur en ruimhartige bekostiging van crisismaatregelen

Afgelopen donderdag 28 mei verzocht het college van Lansingerland de gemeenteraad om 5 miljoen euro vrij te maken voor het bekostigen van maatregelen rondom de corona crisis. D66 Lansingerland heeft ingestemd met dit verzoek omdat het duidelijk is dat er door de corona crisis grote uitdagingen zijn ontstaan in de samenleving, waardoor ook de gemeente vaan (financieel) bij moet springen. D66 vindt het belangrijk dat het bestuur wendbaar is en snel kan reageren wanneer het nodig is. Daarom begrijpt D66 ook dat het college niet voor elke extra uitgave terug wil gaan naar de gemeenteraad.

D66 had in de eerste instantie best wel wat zorgen bij de uitleg rondom dit grote bedrag, Niet eens omdat we het te veel vonden, maar misschien wel te weinig, maar vooral ook omdat een solide onderbouwing ontbrak. D66 pleitte voor meer inzage in de te verwachten uitgaven, om zo te kunnen beoordelen of het voorgestelde bedrag wel voldoende was voor de bekostiging van alle maatregelen. Daarnaast leek het erop alsof het bedrag gebaseerd was op een vrij positieve inschatting van deze crisis waarbij de gevolgen beperkt zouden blijven. In de visie van D66 was dit voorbarig en onrealistisch.

Na beantwoording van de technische vragen werd gelukkig een groot deel van onze onzekerheid weg genomen. Het bedrag bleek bij nadere toelichting toch niet gebaseerd op een mild, maar op een gemiddeld scenario. Dit sluit naar mening van D66 realistischer aan dan het milde scenario. Daarnaast bleek uit de beantwoording dat de gemeente een uniforme benadering van verzoeken voorstaat, waarbij ieder verzoek uit de samenleving op gelijke wijze behandeld wordt.

D66 hoopt dat het college, nu het geld is vrijgemaakt door de raad, op responsieve en actieve wijze de samenleving te hulp schiet. Veel mensen zitten financieel klem en dan kan een lokale belasting of heffing net de druppel zijn. Ook hebben veel ondernemers het zwaar waardoor de gemeente ook hen te hulp moet schieten. Daarnaast maakt D66 zich zorgen om alle onze mede-inwoners die hun baan of inkomen zijn verloren door de coronacrisis: ook hier moet de gemeente adequaat en voortvarend op inspelen.

Wat vanzelfsprekend voor D66 belangrijk blijft is de verantwoording achteraf. D66 verwacht een zeer uitgebreide verantwoording van de nu vrijgemaakte gelden en dat de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd op de hoogte gehouden wordt van de financiële stand van zaken. Het is in een crisis als deze van groot belang dat college en raad in harmonie samenwerken en gezamenlijk klaar staan voor de inwoners van Lansingerland.

Om die reden heeft D66 samen met de fracties van Leefbaar 3B, WIJ en de VVD tijdens de raadsvergadering al aangegeven dat er eind 2020 opnieuw gekeken zal worden naar wat er nodig is om de crisismaatregelen te financieren. De prioriteit ligt nu natuurlijk bij onze inwoners, ondernemers en sociale instellingen en hoe de politiek en het gemeentebestuur hen het beste door deze crisis kunnen helpen.