Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2018

D66 pleit voor een toekomstbestendig Lansingerland

Op donderdag 1 november 2018 vond in de raad het debat plaats over de begroting en het collegeprogramma van Leefbaar 3B, VVD, CDA en CU.

Fractievoorzitter Ineke den Heijer benadrukte dat de fractie van D66 staat voor een Lansingerland waarin er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor een toekomstbestendige gemeente. Den Heijer: “Dat betekent dat we meer aandacht willen voor onze jeugd, over grenzen van onze gemeente heen moeten kijken en tot slot een substantiële inzet verwachten op de energietransitie en aanpassingen van onze gemeente aan de klimaatverandering. D66 vindt dat de gemeente hierin een belangrijke rol speelt, naast de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners en bedrijven in Lansingerland.

Waardering en kritiek
Het college heeft gekozen voor de woorden: groeien, versterken en koesteren, en nu vertaald in het programma ‘Lansingerland Doet het’. De nieuwe coalitie kiest hiermee o.a. concreet voor meer buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), minder onroerend zaak belasting (OZB) en cameratoezicht. Den Heijer: ”De enorme inzet van het college op veiligheid roept wel de vraag op hoe we de effecten meten van deze inzet? Denk aan inzet op flexibel cameratoezicht bijvoorbeeld; wat doet dat voor mensen? Voelen die zich daardoor veiliger of juist niet? Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens? D66 heeft daarom met de burgermeester de afspraak gemaakt dat hij samen met ons gaat verkennen welke vorm van evaluatie en monitoring hier het best passend is. Want D66 wil weten of deze vernieuwde inzet ook echt helpt.

D66 heeft waardering voor onderwerpen die het kersverse college gaat aanpakken. Zeker waar het gaat om een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte, investeren in betere burgerparticipatie en betere dienstverlening. Op hoofdlijnen kiest het college voor het doorzetten van beleid dat in gang is gezet. D66 vindt dat een verstandige keuze. Ook de lastenverlichting waar D66 altijd op heeft ingezet, wordt door het college voortgezet.. Wat erg opvalt is dat het nieuwe college zich direct veel geld toe-eigent. In het eerste jaar ruim 3,5 miljoen voor nieuw beleid. Voor het totale collegeprogramma voor vier jaar ruim 13,5 miljoen euro. Dat is veel geld.

De speerpunten van D66
Den Heijer: “Wij hebben als D66 ingestemd met het geld dat nodig is voor het uitvoeren van het collegeprogramma en de kaders van de begroting.” Daarbij dagen we het college de komende tijd verder uit om een aantal andere stappen te zetten. Want we missen acties van het college die ervoor zorgen dat we ook voor de lange termijn de juiste keuzes maken. Daarbij gaat het vooral om: de benodigde bredere visie op mobiliteit en bereikbaarheid, investeringen in onderwijs, meer aandacht voor de gezonde leefomgeving, klimaatadaptatie en gas geven op duurzaamheid. Naast deze kansen mist D66 ook het sociale gezicht van deze coalitie. Het gaat dan over de manier van denken over mensen die asiel en bescherming zoeken, mensen die aan het werk willen of op een andere manier van betekenis willen zijn.