Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 juli 2018

D66 Lansingerland verkent draagvlak burgermeetnetten luchtkwaliteit

Sommige inwoners maken zich zorgen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Bijvoorbeeld op gebied van luchtkwaliteit en geluidshinder. Omdat ze de gegevens van de overheid niet altijd vertrouwen, kiezen ze ervoor om zelf metingen te doen. Technologische ontwikkelingen maken dat ook mogelijk. Zo ontstaan Burgermeetnetten. De D66 fractie van Lansingerland liet zich informeren door de buren uit Rotterdam waar een dergelijk meetnet nu in werking is. D66 Lansingerland wil onderzoeken of er inwoners in Lansingerland zijn die willen aansluiten.

 

Burgermeetnet Hillegersberg-Schiebroek
Op uitnodiging van de fractie van D66 Lansingerland was de heer Atze Boersma aanwezig, één van de initiatiefnemers van het burgermeetnet in Hillegersberg Schiebroek (LHiS). Verder is hij data-analist van het project. Hij vertelde over de aanleiding van de start van het project en de resultaten tot nu toe.

De aanleiding voor de inwoners van de wijken Hillegersberg en Schiebroek om zelf te gaan meten waren de uitbreidingsplannen van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Bewoners maken zich zorgen over de luchtkwaliteit in hun wijk. Boersma: “Nu zijn er in de omgeving van Rotterdam meetpunten van DCMR maar die staan langs de snelwegen om Rotterdam. In de wijken zelf wordt niet gemeten. “Om gezondheidsredenen is het belangrijk om erachter te komen waaraan wij worden blootgesteld.” Om een indruk te krijgen hoe het met de luchtkwaliteit in de wijken gesteld is, werd dit project in het leven geroepen.

30 meetpunten
De bewonersorganisatie in Hillegersberg heeft subsidie aangevraagd en ontvangen van de Gebiedscommissie om in de wijk de luchtkwaliteit te meten. Zowel Schiebroek als 110-Morgen doen ook mee aan dit project. Bij de start is een inventarisatie gemaakt van bewoners die wilden deelnemen. Er waren voldoende mensen geïnteresseerd en er kon een mooie verdeling over de straten worden gemaakt. Met een subsidie van vijftigduizend euro plaatsten ze dertig fijnstof- en zestien stikstofmeters om de luchtkwaliteit van hun leefomgeving in kaart te brengen.

Hoe werkt het systeem?
Het meetapparaat is een klein kastje en wordt op een hoogte van 2 tot 3 meter aan een woning opgehangen. De gegevens over de luchtkwaliteit worden per minuut doorgegeven aan een computer. Fijn stof met een grootte van PM 2.5 wordt gemeten. Daar is op dit moment geld voor. Ook wordt via buisjes het gehalte NO2 (stikstof) gemeten.

Interesse in Lansingerland
De fractie van D66 wil de komende tijd onderzoeken of er bij inwoners van Lansingerland interesse is om deel te nemen aan een dergelijk meetnet. Den Heijer, raadslid voor D66 Lansingerland: “Wij willen na de zomer een informatieavond organiseren om mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden. Tegelijk willen we polsen of er draagvlak bij inwoners is om zoiets ook in Lansingerland op te zetten. We zoeken daarvoor contact met bestaande groepen of initiatieven in Lansingerland, zoals het platform ‘Lansingerland Samen Duurzaam‘. Wanneer er draagvlak is, zullen we kijken of er ook financiële middelen in onze gemeente beschikbaar kunnen komen. We zijn in eerste instantie vooral heel benieuwd of mensen in Lansingerland ook geïnteresseerd zijn.”