Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 23 februari 2020

D66 en GroenLinks stellen vragen naar aanleiding van bouw Wilderszijde

Op donderdag 20 februari 2020 om 18.53 uur is de raad per brief (U20.01442) geïnformeerd over de realisatie van plan Waal Wilderszijde. Dit is nadat eerder die dag het college een aangepast bouwplan met de ontwikkelaar had ondertekend. De raad is voor zover bekend niet eerder over de inhoud van het aangepaste plan Waal geïnformeerd. Deze brief roept vele vragen op. De eerste stellen wij hierbij aan het college.

Op 29 november 2018 heeft de raad de motie ‘ De raad stelt de kaders’ aangenomen. Doel van de motie is om de raad vroegtijdig kaders te laten stellen voor ontwikkelgerichte plannen.

1. Waarom informeert het college de raad pas nadat de afspraken met de ontwikkelaar zijn getekend?

2. Op welke wijze heeft de raad kaders kunnen stellen voor Plan Waal?

3. Uit de brief van het college van 20 februari 2020 blijkt dat het college sinds 2017 al in overleg is met de ontwikkelaar. Op welke momenten is de raad sinds 2017 hierover geïnformeerd?

4. In de collegebrief wordt gesteld dat Plan Waal is ‘geoptimaliseerd’ op basis van de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor een nieuw stedenbouwkundig Masterplan en bestemmingsplan Wilderszijde. (28 november 2019). Hoe ziet deze optimalisatie eruit?

5. Waarom is het college van mening dat ze de raad hierover niet diende te informeren?

6. Op 15 november 2017 ondertekenden wethouders en contractpartijen het ambitiedocument voor de wijk Wilderszijde. Dat is noodzakelijk omdat er “sinds de eerste plannen uit 2007 veel is veranderd op het gebied van omgevingsfactoren, maar ook door maatschappelijke, economische en technologische veranderingen.” (de Boo en Elsinga 2017). 
Waarom is er ondanks grote ontwikkelingen in het gebied (o.a. HSL, aanleg A16, nieuw luchthavenbesluit RTHA, etc.) geen nieuwe MER uitgevoerd voor dit bouwplan?

7. Wat betekent dat voor de milieunormen (o.a. hogere geluidswaarden) voor de woningen binnen plan Waal? Worden toekomstige bewoners geïnformeerd over het feit dat voor hen andere bescherming en rechten zullen gelden?

8. In de motie ‘de raad stelt de kaders’ is aangegeven dat omwonenden en andere belanghebbenden vroegtijdig worden betrokken en dat vooraf duidelijk is hoe het participatietraject is vormgegeven. Op welke wijze hebben betrokkenen, zoals direct omwonenden, winkeliersvereniging, ondernemers, luchthaven etc kunnen participeren bij dit plan?

9. Voor Wilderszijde is nog geen mobiliteitsplan bekend. In het persbericht “ Nieuw begin voor Wilderszijde” staat dat de wijk goed bereikbaar is voor zowel fiets, auto als OV. Waar is deze uitspraak op gebaseerd?

10.Plan Waal staat niet los van het nieuwe plan voor Wilderszijde, maar wordt al wel eerder ontwikkelt. Het heeft hoe dan ook consequenties voor omvang en positie van winkels, maatschappelijke voorzieningen, verkeersontsluiting, klimaatadaptatie etc. Welke uitgangspunten worden daarvoor gehanteerd bij plan Waal? Wordt hiermee plan Waal leidend voor nog te maken keuzes voor de rest van Wilderszijde?

11. Woonwethouder Arends stelt in het persbericht dat het plan goed aansluit op wat wij voor ogen hebben met Wilderszijde. Met wij wordt waarschijnlijk het college bedoeld. Weet het college al meer dan de raad wat zij voor ogen heeft met Wilderszijde?

12. In het persbericht wordt aangegeven hoeveel woningen er komen. Onduidelijk is om welk percentage sociale koop of huur het gaat. Kan het college de raad hierover informeren?