Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 juli 2020

Blijvende zorgen over lokale lasten

Vlak voor de start van het zomerreces werden in de raad van Lansingerland de jaarstukken van 2019 besproken. Deze verantwoording gaf een duidelijk overzicht van de financiële resultaten van de gemeente over het afgelopen jaar. Ook werden de financiële afwijkingen over het eerste halfjaar van 2020 besproken, waar de effecten van corona al zichtbaar werden. 

Voor D66 bleek uit deze stukken opnieuw dat de lokale lasten in de gemeente Lansingerland een probleem blijven. Alhoewel in 2019 de lokale lasten flink daalden, is het beeld voor de komende jaren alles behalve positief. In 2020 is Lansingerland de grootste stijger in de gehele provincie en stijgen de lokale lasten naar een gemiddelde van ruim 900 euro, 20% boven het landelijke gemiddelde. Ondanks dat het college zich heeft voorgenomen om de lokale lasten te verlagen naar het landelijk gemiddelde, is daar tot nu toe weinig van terug te zien. Ook voor de komende jaren laat de begroting geen positief beeld zien: de lokale lasten blijven ook in 2021 en 2022 ruim 20% boven het landelijk gemiddelde steken.

Maar waar komen deze hoge lokale lasten vandaan? Een deel van het antwoord kan gevonden worden in de afvalinzameling in Lansingerland. Ook afgelopen jaar noteerde Lansingerland maar een magere stijging van het scheidingspercentage en nam de hoeveelheid restafval per inwoner amper af. Waar de nationale doelstelling voor 2020 is dat er nog maar 100 kilo restafval per inwoner ingezameld wordt, zat Lansingerland in 2019 op ruim het dubbele! Het is onwaarschijnlijk dat de doelstelling voor 2020 gehaald zal worden.

Hier komt nog bij dat door de corona crisis de kosten voor de verwerking van afval alleen nog maar sterker toenemen. Opnieuw is vooral de hoeveelheid restafval een probleem en daar stijgen de kosten dan ook het meest. Zonder actie zal de afvalstoffenheffing nog verder moeten stijgen om de verwerking kostendekkend te houden. Gevolg is dat inwoners opnieuw meer kwijt zullen zijn aan lokale lasten, terwijl velen ook getroffen worden door de economische effecten van de corona crisis.

Al sinds de gemeenteraadsverkiezingen pleit D66 voor een nieuw afvalbeleid waarbij afval scheiden beloond wordt. Als het aan D66 ligt, verlagen we de lokale lasten en verduurzamen we tegelijkertijd de afvalinzameling. Ondanks dat talloze gemeente dit concept omarmen, komt Lansingerland maar moeizaam in beweging: het college heeft al talloze keren het opzetten van nieuw beleid uitgesteld.

Uiteindelijk betaald de inwoner de rekening van dit uitstelgedrag. D66 heeft eind vorig jaar nog geprobeerd om in ieder geval de afvalstoffenheffing te bevriezen, zodat het gebrek aan goed beleid niet de inwoners raakt die juist hun best doen om minder restafval te creëren. Ook deze oproep kon echter niet rekenen op voldoende steun uit de coalitie.

D66 blijft pleiten voor lagere lokale lasten en beter afvalbeleid. Het ontbreken van goed beleid moet niet worden afgeschoven op inwoners, zeker niet in deze voor sommige economisch zware tijden. Echter, de voortekenen zijn niet goed en zolang het college geen concrete actie onderneemt zullen de komende jaren de lokale lasten niet dalen, alle beloften ten spijt.