Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 december 2011 zondag 6 november 2011

D66 stelt raadsvragen over tijdelijke invulling braakliggende terreinen

Door de economische crisis worden ook in Lansingerland de komende jaren veel gronden niet bebouwd. Over deze braakliggende terreinen heeft D66 raadsvragen aan het college gesteld. Het tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen ten behoeve van initiatieven uit de samenleving wordt steeds meer onderwerp van maatschappelijke en bestuurlijke aandacht. In diverse Nederlandse gemeenten zijn…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 9 oktober 2011

D66 Lansingerland: twijfel of verbreding coalitie tot meer bestuurskracht leidt

D66 Lansingerland betwijfelt of de toetreding van de PvdA tot het college van B&W de problemen met de slagkracht van het bestuur in Lansingerland oplost. Volgens D66 bestaat de oplossing voor de bestuursproblemen in Lansingerland niet zozeer in een bredere raadsmeerderheid voor de coalitie, maar in meer duale verhoudingen tussen fracties en wethouders, én teambuilding binnen het college.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 2 september 2011

D66 Lansingerland zoekt ogen en oren in de wijk!

Gemeentepolitiek kent zijn eigen dynamiek. Veel meer dan bij de landelijke politiek komen onderwerpen aan de orde die mensen in hun dagelijkse leven ‘raken’. De opzet van een speeltuin, een nieuwe verkeerssituatie, de verhuizing van een school of de subsidie van de bibliotheek. Het zijn allemaal zaken waarover lokaal beslissingen worden genomen. En soms zaken…

Bekijk nieuwsbericht