Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 juni 2019
Oproep meer zorg bij bomenkap

Oproep meer zorg bij bomenkap

In de raad van 23 mei 2019 hebben de fracties van D66, GroenLinks, WIJ Lansingerland en de PvdA een motie ingediend om het kappen van bomen (deels) uit te stellen. Raadslid Michiel Muis: “Ons doel was om tijd te winnen voor overleg en maatregelen om in de uitvoering van de kap overlast voor planten, dieren…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 19 mei 2019
D66 wil rol voor gemeente bij het vergroenen van schoolpleinen

D66 wil rol voor gemeente bij het vergroenen van schoolpleinen

D66 wil graag dat de gemeente scholen helpt met het vergroenen van schoolpleinen en heeft het college via een motie opgeroepen hiermee aan de slag te gaan. Het college heeft onlangs laten weten hoe zij invulling geven aan deze oproep. De gemeente geeft scholen via een brief informatie over subsidiemogelijkheden voor groenblauwe schoolpleinen. Voor de…

Bekijk nieuwsbericht
Update herontwikkeling Treurniet

Update herontwikkeling Treurniet

Begin oktober werd er in de commissie Ruimte gesproken over de herontwikkeling van locatie Treurniet in Berkel Centrum. D66 zette daarbij in op het toepassen van participatie en een goede ruimtelijke ordening. Recent is het voorontwerpbestemmingsplan Woningbouwlocatie Treurniet gepresenteerd. Tot en met woensdag 1 mei 2019 lag het plan ter inzage…

Bekijk nieuwsbericht
D66 Lansingerland geeft reactie op zienswijze notitie luchtvaartnota 2020-2050

D66 Lansingerland geeft reactie op zienswijze notitie luchtvaartnota 2020-2050

Er komt nieuw beleid op de luchtvaart in Nederland. Om te beoordelen welke gevolgen het nieuwe Luchtvaartbeleid heeft op de leefomgeving wordt een rapport opgesteld naar de effecten op het milieu (een PlanMER) Hoe de PlanMER wordt aangepakt staat omschreven in de notitie reikwijdte en detailniveau. Deze notitie lag ter inzage gelegen zodat iedereen een…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 maart 2019 dinsdag 12 maart 2019 zondag 3 maart 2019
D66 steunt gesprek ondernemers en vrijwilligers over de komst van het Foodtruckfestival tijdens Koningsdag

D66 steunt gesprek ondernemers en vrijwilligers over de komst van het Foodtruckfestival tijdens Koningsdag

De gemeente Lansingerland heeft een vergunning afgegeven voor een Foodtruckfestival in Lansingerland tijdens koningsdag. Hoewel sommige ondernemers en vrijwilligers in Lansingerland de komst van een Foodtruckfestival in het Annie MG Schmidt park zien als concurrentie ziet D66 Lansingerland ook kansen om onze gemeente nog meer te laten bruisen. D66 Lansingerland koester ook de vrijwilligers en…

Bekijk nieuwsbericht