Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 juli 2020
Proces Driehoek Noordpolder

Proces Driehoek Noordpolder

Gaat er nu wel of niet woningbouw plaatsvinden op de Driehoek Noordpolder? Het is een vraag die niet beantwoord zou worden in de commissie ruimte van begin deze maand. Wethouder Arends sloeg deze vraag wat D66 betreft over en vroeg instemming aan de commissie voor het instellen van een werkgroep verkeers die naast belanghebbenden en…

Bekijk nieuwsbericht
Zienswijze ontwerp Luchtvaartnota

Zienswijze ontwerp Luchtvaartnota

Het Rijk heeft de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 ter inzage gelegd met daarin het nationale beleid voor de luchtvaart in Nederland. Deze nota is voor Lansingerland van belang omdat de beleidskeuzes, die hierin worden gemaakt, van invloed kunnen zijn op het nog op te stellen Luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Lansingerland diende…

Bekijk nieuwsbericht
Regionale Energie Strategieën

Regionale Energie Strategieën

In de commissie Ruimte werd begin deze maand het beoogde proces richting een regionale strategie op warmte, elektriciteit en brandstofbehoeften besproken (RES). De organisatie achter de RES waaraan wij als gemeente deelnemen verzocht de Raad haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken op het beoogde proces. Het college deed ons een tekstvoorstel toekomen. …

Bekijk nieuwsbericht
Kwetsbaar en uit beeld

Kwetsbaar en uit beeld

D66 heeft een goede uitleg gekregen van de rekenkamer over haar rapport ‘Kwetsbaar en uit beeld’. Conclusies die de rekenkamer trekt zijn onder andere dat er onvoldoende woonaanbod voor ouderen is en dat het voorzieningenniveau te laag is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Eén van de aanbevelingen uit het…

Bekijk nieuwsbericht
Blijvende zorgen over lokale lasten

Blijvende zorgen over lokale lasten

Vlak voor de start van het zomerreces werden in de raad van Lansingerland de jaarstukken van 2019 besproken. Deze verantwoording gaf een duidelijk overzicht van de financiële resultaten van de gemeente over het afgelopen jaar. Ook werden de financiële afwijkingen over het eerste halfjaar van 2020 besproken, waar de effecten van corona al zichtbaar werden. …

Bekijk nieuwsbericht
Wilderszijde wijk van de toekomst

Wilderszijde wijk van de toekomst

In de raad van 25 juni 2020 is het Masterplan voor Wilderszijde vastgesteld. Dit Masterplan vormt de basis voor het op te stellen bestemmingsplan Wilderszijde. De fractie van D66 staat positief tegenover de ontwikkeling op deze locatie om een bijdrage te leveren aan het woningtekort en heeft daarom ingestemd met het Masterplan. De bedoeling is…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 3 juli 2020 vrijdag 19 juni 2020

Lokale fracties van D66 zien geen noodzaak voor de Corona-wet

Minister De Jonge heeft vandaag laten weten dat de Tijdelijke wet Covid-19 niet op 1 juli ingaat. De lokale fracties van D66 in Zuid Holland, waaronder Lansingerland, zien geen noodzaak voor de beoogde Corona-wet. De wet creëert een directe lijn tussen maatregelen van ministers en de uitvoering daarvan door burgemeesters, dat achten wij ongewenst. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 juni 2020
D66 pleit voor responsief bestuur en ruimhartige bekostiging van crisismaatregelen

D66 pleit voor responsief bestuur en ruimhartige bekostiging van crisismaatregelen

Afgelopen donderdag 28 mei verzocht het college van Lansingerland de gemeenteraad om 5 miljoen euro vrij te maken voor het bekostigen van maatregelen rondom de corona crisis. D66 Lansingerland heeft ingestemd met dit verzoek omdat het duidelijk is dat er door de corona crisis grote uitdagingen zijn ontstaan in de samenleving, waardoor ook de gemeente…

Bekijk nieuwsbericht