Steun ons en help Nederland vooruit

Kandidaten

  • Michiel Muis

   #1
  • Ineke den Heijer

   #2
  • Erik Jonker

   #3
  • Jeroen Heuvelink

   #4
  • Brecht Weerheijm

   #5
  • Eddy van Amersfoorth

   #6
  • Eva Heijblom

   #7
  • Ronald van der Stad

   #8
  • Jordy Oord

   #9
  • Sander Vermeulen

   #10
  • Siebe van der Burg

   #11
  • Tarik Fawzi

   #12
  • Annet van Eck

   #13
  • Johan Bijleveld

   #14
  • Annelie Boogerd

   #15
  • Edu Joolen

   #16
  • Rob Snijders

   #17
  • Aniek Dane

   #18
  • Emmo Kuipers

   #19
  • André Hendrikse

   #20
  • Zie de volledige kandidatenlijst

  Michiel Muis

  #1
  • 45 jaar
  • Berkel en Rodenrijs

  Fractievoorzitter

  Meer kansen en mogelijkheden voor inwoners. Dat is mijn drijfveer om politiek actief te zijn voor D66. Iedereen in Lansingerland verdient kansen op goed onderwijs, werk, een huis en zorg op maat. Ik zet mij de komende periode daarom graag weer in voor een vooruitstrevend gemeentebestuur. Voor een overheid die ruimte biedt voor goede ideeën en initiatieven uit de samenleving. Bij informatiebijeenkomsten, commissievergaderingen is meer interactie nodig tussen politiek en inwoners. De gemeente kan projecten en budgetten overdragen aan inwoners. Bijvoorbeeld een eigen wijkbudget voor groenonderhoud. We staan de komende jaren voor grote uitdagingen, onder andere op het gebied van woningbouw, economie en energie. Dat vraagt om duidelijke en duurzame keuzes, waarbij inwoners meebeslissen en actief meedoen.

  Lees meer

  Feiten

  • D66 heeft de afgelopen jaren meerdere malen aandacht gevraagd voor de onveilige verkeerspunten binnen Lansingerland. De rotonde Oudelandselaan / Klapwijkseweg is hierbij specifiek genoemd gezien de vele verkeersbewegingen en incidenten. Het is met de spits druk met auto's,, auto's rijden te hard en fietsers komen van verschillende kanten.

   Door onze invloed is er budget uitgetrokken voor het creëren van een veiligere situatie onder meer voor deze rotonde. Verkeersdeskundigen doen momenteel voorstellen voor maatregelen voor een betere en veiligere invulling van deze rotonde. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat met aanpassingen een veilige situatie mogelijk is. Ook de fietserbond deelt deze mening.

   D66 is niet op voorhand tegen een tunnel. Bekend is dat een tunnel niet de beste optie is voor deze locatie. Daarom kijken wij met deskundigen naar andere opties. Samen met de Fietsersbond constateren wij dat een enkele tunnel geen volwaardige oplossing is. Het doet geen recht aan alle verkeersbewegingen van en naar Pijnacker op de rotonde.
   Het uitgangspunt van D66 is dat de rotonde veilig wordt, maar dat tegelijkertijd ook andere onveilige locaties worden aangepakt.
   Onlangs heeft D66 vragen gesteld over de verkeersveiligheid bij uitbreiding Berkel Centrum en heeft de D66 fractie een motie ingediend.
   https://lansingerland.d66.nl/vragen-d66-verkeersveiligheid-uitbreiding-berkel-centrum/

  • Het referendum is een middel dat gebruikt kan worden om kiezers meer te betrekken bij de politiek. Dit raadgevend referendum is slechts een advies aan het parlement (raadgevend). En veel mensen realiseren zich onvoldoende dat het raadgevend en niet bindend is. Dat zorgt voor een hoop onduidelijkheid en teleurgestelde kiezers. Dat willen wij niet. Sterker nog, het lijkt zelfs de kloof tussen de mensen de politiek te vergroten. D66 is er daarom voor om dit middel niet langer in te zetten. In het regeerakkoord is dan ook afgesproken dat dit referendum wordt geschrapt.

   D66 was en is voorstander van een bindend referendum (correctief) met duidelijke spelregels over onder andere de opkomstdrempels. Dan zeggen de kiezers “ja” of “nee”, en dan moet het parlement met de uitkomst aan de slag. Het bindend referendum kan worden gebruikt als ‘noodrem’ waarmee de kiezer een beslissing van het parlement kan terugdraaien. De leden van D66 hebben bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma 2017 uitgesproken dat zij niet willen dat internationale verdragen referendabel zijn. Met dat besluit van de leden zijn we de verkiezingen in gegaan.

   De leden van D66 hebben op het laatste congres het standpunt van D66 nogmaals bevestigd. Daarom kon D66 niet instemmen met het laatste wetsvoorstel om het correctief referendum inclusief internationale verdragen in te voeren.

  • D66 is altijd voor de nieuwe bevoegdheden van de wet geweest. Die zijn nodig de AIVD en MIVD instrumenten te geven die passen bij alle digitale informatie van nu. Waar wij zorgen over hadden was de wijze waarop sommige bevoegdheden ingezet konden worden. Was dat precies genoeg? Was het effectief? Met het regeerakkoord verbeterd dat. Er kan, mag en zal geen sprake zijn van een sleepnet. Ook komt er al na 2 jaar een evaluatie (met zo nodig wetsaanpassing). De brief in december van de verantwoordelijke Ministers zette nog een stap: nu is duidelijker dan een jaar geleden hoe de wet precies uitgevoerd gaat worden (zo specifiek mogelijke datastromen kiezen) en welke ruimte de diensten hebben (bijvoorbeeld de verplichting de verkregen data tot een minimum te reduceren).

  • D66 stuurt niet actief aan op de komst van een coffeeshop als de noodzaak daarvoor ontbreekt. Principieel is D66 niet tegen coffeeshops. De vraag lokaal dient wel vanuit bewoners naar voren te komen.

   D66 is wel voorstander van deelname aan een experiment met door de overheid gereguleerde wietteelt. Gedacht kan worden aan de productie en levering aan coffeeshops in de regio. Lansingerland is één van de meest vooraanstaande tuinbouwlocaties wereldwijd en daarmee een logische partner voor een van de experimenten in de regio Rotterdam.